Niniejsza strona internetowa jest stroną skeirowaną do osób badanych uczestniczącyh w projektach badawczych kierowanych przez mgra Łukasz Warchoła, doktoranta IP UKW.

Strona nie jest stroną jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jaką jest Pracownia Badań Eksperymentalnych, ani żadnej innej jednostki UKW w Bydgoszczy. Informacje na temat ww. Pracowni można znaleźć pod tym adresem.