Zachęcamy do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami, dotyczącymi badań EEG/ERP. Pomogą Tobie rozwiać wątpliwości dotyczące udziału w projekcie, jeśli takowe posiadasz. Jeśli nie znajdujesz poniżej pytania, które chcesz zadać, skontaktuj się z nami pod adresem eeglab.ukw@gmail.com lub zadaj pytanie poniżej w komentarzu.

 • Czy udział w badaniu EEG jest bezpieczny?
  Badanie EEG (elektroencefalografia) polega na rejestrowaniu napięcia elektrycznego pomiędzy elektrodami rozmieszczonymi na skórze głowy. Jest to badanie całkowicie bezpieczne, gdyż elektrody jedynie rejestrują sygnał – w żaden sposób go nie generują.
 • Czy mając skierowanie do lekarza (np. neurologa) na badanie EEG mogę wykonać takie badanie, uczestnicząc w projekcie?
  Badanie EEG wykonywane w projekcie nie służy celom klinicznym i jako takie nie może być wykorzystywane przez lekarza w procesie diagnostycznym. Badania, na które kieruje lekarz muszą być wykonywane w placówkach służby zdrowia.
 • Czy uczestnicząc w projekcie otrzymam informacje o funkcjonowaniu swojego mózgu?
  Osoby badane nie będą poddawane pomiarom EEG w celu postawienia diagnozy klinicznej. Diagnozę z wykorzystaniem zapisu EEG ze względu na wymagane do tego kompetencje przeprowadza tylko i wyłącznie lekarz specjalista (np. neurolog). Pomiary EEG przeprowadzane w ramach projektu będą analizowane pod innym kątem. Przedmiotem zainteresowania badaczy będą tzw. potencjały wywołane, które analizowane będą poprzez uśrednienie sygnału EEG wielu osób w odpowiedzi na ten sam bodziec. Nie będzie zatem możliwe udzielenie odpowiedzi na takie pytania dotyczące prawidłowości lub nieprawidłowości rejestrowanego sygnału EEG.
 • Czy badania EEG będzie przeprowadzał lekarz?
  By prowadzić badania naukowe z wykorzystaniem EEG/ERP nie są wymagane specjalne uprawnienia. Tego rodzaju uprawnienia konieczne są tylko w przypadku wykorzystania EEG w diagnozie medycznej. Odpowiednio przeszkolony personel badawczy może zatem wykonywać tego rodzaju pomiary w ramach prowadzonych badań naukowych.
 • Czy termin badania lub treningu może wypaść w dni wolne lub wakacje?
  Terminy poszczególnych spotkań będą ustalane z badanymi indywidualnie, zgodnie z ich preferencjami i możliwościami.
 • Czy moje dane są poufne?
  Wszystkie dane osób badanych są poufne. Oznacza to, że są one dostępne tylko kierownikowi oraz asystentowi projektu, który opiekuje się daną grupą/turą. Została utworzona zabezpieczona baza danych, w której dane osobowe znajdować się będą tylko przez czas trwania projektu i zostaną usunięte zaraz po jego zakończeniu. Do każdego uczestnika zostanie przypisany kod, którym badany będzie posługiwał się przez cały czas trwania projektu – na poszczególnych wynikach nie znajdą się informacje pozwalające na identyfikację osoby badanej.